Enhetsråd

På våra enhetsråd har du som förälder möjlighet att påverka ditt barns vardag i förskolan/skolan. Tag kontakt med personalen för att få mer information. Du kan även be personalen ta med frågor eller önskemål till mötet.

Du kan ta del av protokoll från enhetsråd under rubriken Ladda hem nedan.