Likabehandlingsplan

Vi arbetar för allas lika värde och mot kränkande behandling. Här kan du ta del av likabehandlingsplanen för Östad förskolor och familjedaghem.

I Östad förskolor ingår: Björkhyddans förskola, Björnens förskola och familjedaghem omfattande åldrarna 1-5 år.

Vår vision är:

"På vår enhet möts du av barn och elever som med lust, glädje och nyfikenhet är med och formar sin egen framtid. De har tillit till sin egen förmåga och vågar göra skillnad för att kunna möta omvärlden. Vår värdegrund baseras på delaktighet, trygghet och gemenskap."

Under rubriken Ladda hem nedan kan du läsa hela likabehandlingsplanen.