Profil

Naturförskola

Vår uteprofil innebär att vi vistas utomhus större delen av dagen. På vår gård eller i vår närliggande skog. Utomhusmiljön ska ge många verkliga upplevelser för alla sinnen och stödja lärandet. Utemiljön är ofta mer tillåtande och öppnar för kreativitet och den egna fantasin. Vi ser naturen som hälsofrämjande, den bidrar till en ökad fysisk aktivitet, förbättrar motoriken, förbättrar sömnen och har en avstressande effekt.

Målet är att ge bättre kunskap om naturen, en tidig miljöfostran på ett lustfyllt sätt.