Riktlinjer

För allas trivsel

  • Ha med rätt kläder för de aktiviteter som står för dagen med stor hänsyn till vädret
  • Vara beredd att leka med alla och vara en god kamrat
  • Vara rädd om våra leksaker, lokaler och vår miljö