Hälsa och stöd

Vår hälsofrämjande natur.

  • Bättre hälsa- ökad tillgång till natur- mindre sjukdommar
  • Ökad motorisk förmåga
  • Ökad koncentration
  • Minskad trötthet
  • Dagsljus
  • Fysisk aktivitet
  • Frisk luft
  • Sinnesstimulans
  • Avstressande
  • Lägre ljudnivåer