Sjukfrånvaro

När ditt barn är sjukt, meddela oss på 0302-52 21 26.

  • När barnet är sjukt mår det bäst av att få vara hemma
  • Man kan vara sjuk utan att ha feber
  • Tänk på smittorisken för de andra barnen och personalen på förskolan
  • Vid diarré, kräkningar, löss, impetigo eller vid ögoninflammation ska barnen vara hemma
  • När barnen är på förskolan ska de orka att delta i alla aktiviteter
  • Ring alltid och meddela när barnet är sjukt/friskt
  • Då någon av föräldrarna är sjuka bör vistelsetiden för barnet minskas ner