Hur jobbar vi klimatsmart?

Naturlig del av vår vardag.

Vår ambition är att väva in miljöarbete som en naturlig del i vår vardag. Göra barnen medvetna om hållbar utveckling. Källsortera, kompostera, minska matavfall, spara på jordens tillgångar i form av att spara vatten, el och papper. Värna om djur och natur.