Den 22:a januari var det dags för Östad Enhetsråd att hålla möte.

Publiceringsdatum : 2014-02-13

Enhetsrådet, med representanter för skolan, dagbarnvårdarna, förskolan och föräldrarna, träffas tillsammans med rektorn/förskolechefen en gång per termin. Syftet med enhetsråd är att hantera frågor av övergripande karaktär innan beslut fattas av rektor. Vanliga frågor är budgetfrågor, lokalfrågor och frågor som handlar om systematiskt kvalitetsarbete.

 

 

 

Vill du läsa vad som dryftades under kvällen? Klicka på länken här nedanför, sidan öppnas i nytt fönster som PDF!

Enhetsråd 22:a januari 2014

Nästa enhetsråd 29:e april kl 18 i skolmatsalen!

Övriga föräldrar och personal som är intresserade är alltid varmt välkomna.