Välkomna till enhetsråd!

Publiceringsdatum : 2014-01-15

Enhetsrådet, med representanter för skolan, dagbarnvårdarna, förskolan och föräldrarna, träffas tillsammans med rektorn/förskolechefen en gång per termin. Syftet med enhetsråd är att hantera frågor av övergripande karaktär innan beslut fattas av rektor. Vanliga frågor är budgetfrågor, lokalfrågor och frågor som handlar om systematiskt kvalitetsarbete.

Varmt välkomna till enhetsråd i matsalen på Östad skola! Den 22:a januari kl 18-19:30 ses vi, datumet som stod med i anteckningarna från höstens möte. Både representanter men även övriga som vill vara med på mötet är välkomna.

 

Dagordning:

  1. Uppföljning från förra mötet
  2. Skola 24, nytt frånvarosystem
  3. Öppet hus vecka, Östadskolans, Björkhyddans dag mm
  4. Enhetens ekonomi och budget
  5. Organisation ht 2014
  6. Frågor från representanter:
  7. Övriga frågor: