Östad skolas kvalitetsrapport 2013

Publiceringsdatum : 2014-01-21

Här kan du ta del av vår senaste kvalitetsrapport! Enligt skollagens 4 kap. ska kommunen och kommunens skolor och förskolor systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Lerums kommuns systematiska kvalitetsarbete utgår från verksamheternas resultat. Hur väl barnen och eleverna utvecklar de kunskaper och värden som beskrivs i läroplaner och andra styrdokument är utgångspunkten för vårt arbete. Utifrån kunskapsresultat, resultat från enkäter, andra utvärderingar och uppföljningar analyserar vi våra verksamheters kvalitet. Vi beslutar sedan om strategier och åtgärder för att våra verksamheter ska fortsätta att utvecklas mot högre måluppfyllelse.

Klicka här för att ladda ner Östad skolas kvalitetsrapport!

Öppnas som PDF i nytt fönster.