Lerums kommun och Östad skola prisas för ekomat

Den 21 november prisades personal på Lerums kommun och Östad skola för sin ekologiska satsning inom mat under det gångna året. Utnämningen är ett resultat av många års medvetet ekologiskt arbete.

Vi på Östad skola vill i samband med detta lyfta fram Cornelia Kalisch och Ann-Torild Tyburek i skolmåltiden på Östad skola.