Välkomna till enhetsrådsmöte tisdagen 22/9-2015!

Publiceringsdatum : 2015-09-21

Enhetsrådet, med representanter för skolan, dagbarnvårdarna, förskolan och föräldrarna, träffas tillsammans med rektorn/förskolechefen en till två gånger per termin. Syftet med enhetsråd är att hantera frågor av övergripande karaktär innan beslut fattas av rektor. Vanliga frågor är budgetfrågor, lokalfrågor och frågor som handlar om systematiskt kvalitetsarbete.

Varmt välkomna till enhetsråd! Den 22:a september kl 18-19:30 ses vi i matsalen på Östad skola. Både representanter och övriga som vill vara med på mötet är välkomna. Dagordning för mötet kan du ladda ner som pdf här.