Vårluff 30/4

På valborgsmässoaftons dag var det så dags för hela Östad skola, elev som pedagog, att ge sig ut i skog och natur för den årliga vårluffen.

Läs mer om vårluffen här