Anteckningar från enhetsrådet 2016-09-28

Publiceringsdatum : 2016-10-28

På våra enhetsråd har du som förälder möjlighet att påverka ditt barns vardag i förskolan/skolan. Tag kontakt med personalen för att få mer information. Du kan även be personalen ta med frågor eller önskemål till mötet. Senaste enhetsrådsmötet hölls i matsalen på Östad skola den 28:e september.

Från Lena Antonsson till Vårdnadshavare och Personal i Östad skola 

Hej alla föräldrar på Östad enhet!
Anteckningar från senaste enhetsrådet den 28 september finns att ladda ner här nedan som PDF. En av frågorna som behandlades var våra riktlinjer för användandet av mobiltelefoner på skolan och i fritidshemmet. Efter enhetsrådet har vi diskuterat flera ggr i personalgruppen för att komma fram till riktlinjer som vi kan efterleva. Detta gäller från och med denna veckan:
"Mobiltelefoner används inte inom skolans område. Det gäller såväl under skol-som fritidstid. behöver eleven komma i kontakt med hemmet eller kompis i samband med hemgång kan man ringa i klassrummet eller inne på fritids. Skolans telefoner går alltid att att låna. Verksamheten kan inte ansvara för säkerheten när det gäller telefoner, det är alltså på egen risk och under eget ansvar som ni föräldrar skickar med ert barn telefon till skolan/fritids."
Vi har informerat eleverna om detta och riktlinjerna har varit uppe på både klassråd och elevråd. Eleverna är införstådda med detta. Riktlinjer för mobiltelefoner kommer att läggas in i våra trivselregler som ni får hemskickade så småningom.
En annan fråga som kom upp på enhetsrådet var huruvida eleverna kan ha med egna leksaker eller inte till skolan och fritidshemmet. Svaret på den frågan är nej, vi använder skolans och fritidshemmets material under verksamhetstid. Saker som stimulerar till rörelse under till exempel raster får man ha med sig, det blir ofta en positiv effekt av det.
Om ni undrar över något, hör gärna av er!
 
Med vänlig hälsning,
Lena Antonsson