Välkomna till enhetsrådsmöte!

Publiceringsdatum : 2016-01-25

Enhetsrådet, med representanter för skolan, dagbarnvårdarna, förskolan och föräldrarna, träffas tillsammans med rektorn/förskolechefen en till två gånger per termin. Syftet med enhetsråd är att hantera frågor av övergripande karaktär innan beslut fattas av rektor. Vanliga frågor är budgetfrågor, lokalfrågor och frågor som handlar om systematiskt kvalitetsarbete.

Alla enhetsrådsrepresentanter och alla andra intresserade är välkomna till terminens första enhetsråd den 1 februari kl 18 - 19.30 i skolans matsal.

Tema för kvällen är vårt förebyggande arbete mot kränkningar och dåligt språkbruk. Vi kommer att utgå från Likabehandlingsplanen,  och ge konkreta exempel på hur vi arbetar i både skola, fritidshem och förskola för att främja en god arbetsmiljö och trivsel i våra verksamheter.

Vi vill involvera er föräldrar i arbetet och kommer bl.a. att utgå från Rädda barnens material, med både checklistor och konkreta övningar.

Välkomna!

Lena Antonsson tillsammans med pedagoger från enheten.