Enhetsråd 2018-03-07

Publiceringsdatum : 2018-03-07

Enhetsrådet, med representanter för skolan, dagbarnvårdarna, förskolan och föräldrarna, träffas tillsammans med rektorn/förskolechefen en till två gånger per termin. Syftet med enhetsråd är att hantera frågor av övergripande karaktär innan beslut fattas av rektor. Vanliga frågor är budgetfrågor, lokalfrågor och frågor som handlar om systematiskt kvalitetsarbete.

Hej, välkomna till terminens enhetsråd! 
Vi kommer att prata framtidsfrågor för Östad enhet. Gäller alla våra verksamheter.
Nuläge och framtidsläge. Vad önskar ni för framtiden för era barn och elever, både när det gäller verksamhetens innehåll och lokalernas utformning?
 
Välkomna! vi ses som vanligt i skolmatsalen kl 18-19.30.
Med vänlig hälsning,
 
Lena Antonsson

lena.antonsson@lerum.se