Enhetsråd 2020-03-11

Publiceringsdatum : 2020-01-27

Enhetsrådet, med representanter för skolan, dagbarnvårdarna, förskolan och föräldrarna, träffas tillsammans med rektorn/förskolechefen en till två gånger per termin. Syftet med enhetsråd är att hantera frågor av övergripande karaktär innan beslut fattas av rektor. Vanliga frågor är budgetfrågor, lokalfrågor och frågor som handlar om systematiskt kvalitetsarbete.

Hej, välkomna till terminens enhetsråd!

Som vanligt vill vi få in era frågor senast en vecka innan mötet. Övrig info finns på bloggen i Unikum.

Vi ses som vanligt i skolmatsalen kl 18-19.30. Välkomna!

Med vänlig hälsning,

Lena Antonsson

lena.antonsson@lerum.se