Varmt välkomna till enhetsrådsmöte!

Publiceringsdatum : 2016-09-22

Enhetsrådet, med representanter för skolan, dagbarnvårdarna, förskolan och föräldrarna, träffas tillsammans med rektorn/förskolechefen en till två gånger per termin. Syftet med enhetsråd är att hantera frågor av övergripande karaktär innan beslut fattas av rektor. Vanliga frågor är budgetfrågor, lokalfrågor och frågor som handlar om systematiskt kvalitetsarbete.

Alla enhetsrådsrepresentanter och alla andra intresserade är välkomna till läsårets första enhetsråd, den 28:e september kl 18 - 19.30 i skolans matsal.

Vi tänkte ta upp följande ämnen:

  • läget i verksamheterna
  • läromedel
  • riktlinjer för mobilanvändande i skola och fritids
  • skolkatalog - fotografering
  • ombyggnation på Björnens förskola
  • övriga frågor som ni har med er - maila gärna in dem till mig på lena.antonsson@lerum.se

Välkomna!

Lena Antonsson tillsammans med pedagoger från enheten.