Luciafirande i Östad Kyrka

Publiceringsdatum : 2017-12-13

Årets luciafirande ägde rum i Östad Kyrka. Hela kyrkan fylldes av förväntansfulla elever och vuxna från Östad skola. Som traditionen bjuder, framförde eleverna i skolår fem ett fint och stämningsfullt luciatåg.

När sången klingat ut och eleverna gått tillbaka till skolan, fick femmorna  åka ner till Sjövikslokalen. Där samlades alla barnen från våra förskolor Björnen och Björkhyddan tillsammans med sina pedagoger, och fick vara med om ett riktigt luciatåg.Luciatåg uppställt med barn som sjunger, med levande ljus i händerna.Foto av: Carlo Corvo

Förskolebarn sitter på golvet i Sjövikslokalen, svagt upplyst. Luciatåg är på väg in.Foto av: Carlo Corvo