Vår gemensamma trivsel på Östad skola och fritids

Publiceringsdatum : 2019-01-08

Vi börjar terminen med våra nya överenskommelser för en god trivsel på skolan. Elevrådet har hjälpt till med att ta fram dem. Varje vecka kommer vi att fokusera på en av punkterna.

Så här ser överenskommelsen ut:

Vi bemöter varandra positivt och med ett vårdat språk. Vi hjälps åt för att ha det bra tillsammans, både vuxna och elever.

Vi är rädda om vår skola och vårt fritidshem. Vi vill att det ska se fint ut och vi är rädda om våra saker.

Alla hänger upp sina kläder och ställer i ordning sina skor på sin plats utanför klassrummet och skolmatsalen. Det är trivsamt om det ser fint ut och vi kan lätt ta oss ut och in utan att snubbla. Vi slänger skräp och fruktskrottar i papperskorgarna.

Alla får vara med i lekar och aktiviteter på rasterna. Vi ber en vuxen om hjälp om något händer eller om man känner sig otrygg. Ingen ska behöva känna sig ensam.

Pinnar används om man bygger något, till exempel kojor eller hästhinder. Pinnar hör till skogen och gränsen går vid idrottshallen/fotbollsplanen. Där lägger vi pinnarna när vi går in.

Vi står lugnt i matkön och väntar på vår tur att komma in i matsalen.
 
Mobiltelefoner används inte inom skolans område. Det gäller såväl under skoltid som fritidstid. Behöver man komma i kontakt med hemmet i samband med hemgång kan man ringa i klassrummet eller inne på fritids. Skolans telefoner går alltid att låna. Skolan kan inte ansvara för säkerheten när det gäller mobiltelefoner, det är alltså på egen risk och under eget ansvar som v-havare skickar med sitt barn telefon till skolan/fritids. Behöver man ha mobilen med sig förvaras den i klassrummet eller på fritids.

Vi utgår ifrån att alla hjälps åt att följa dessa punkter!
        
        En god trivsel är bra grund för lärande och kunskap!

En bild på ett hjärta och en hjärna med armar och ben håller varandra i handen. Texten säger