Delaktighet, trygghet och gemenskap.

Publiceringsdatum : 2016-09-06

Vi har som vanligt börjat höstterminen med att träffas mycket i våra trygghetsgrupper. Det är ett bra sätt för både nya och gamla elever att känna sig välkomna in i skolarbetet och gemenskapen. I vår vision finns ledorden delaktighet, trygghet och gemenskap.

Vi lägger mycket fokus på att våra nya elever snabbt ska känna sig trygga tillsammans med de äldre, och vi har bland annat lekt skolgårdslekar och jobbat med ett filmprojekt under de första veckorna på terminen. Olika sätt att umgås och jobba på för att stärka relationerna!