Där barnens lust och glädje formar deras framtid

Östad skola erbjuder undervisning i år F-5 och fritidsverksamhet. Skolan ligger i utkanten av Sjövik, vid ett skogsområde som ger fina möjligheter till lärande och lek.

Skolans cirka 130 elever är fördelade på år F-5. Undervisningen bedrivs dels i den äldsta skolbyggnaden från mitten av 1800-talet, dels i huvudbyggnaden och dels i en paviljong. I anslutning till skolan finns en idrottshall i fullstorlek. Vi har en stor skolgård med både gräsytor, asfalt och en liten skogsdunge. En mindre fotbollsplan finns också, och olika lekredskap som linbana, rutschkana och klätterställning.