Enhetsråd

På våra enhetsråd har du som förälder möjlighet att påverka ditt barns vardag i förskolan/skolan. Tag kontakt med personalen för att få mer information. Du kan även be personalen ta med frågor eller önskemål till mötet. Senaste träff hölls 2014-10-08 i skolans matsal. Klicka på länken för att läsa protokollet:

Anteckningar från enhetsrådet åttonde oktober 2014.
Vill du läsa protokoll från tidigare enhetsråd?