Fritidsverksamhet

Östad fritidsverksamhet består av fritidshem och fritidsklubb som bedrivs i två lokaler på Östad skola.