Fritidsverksamhet

Östad fritidsverksamhet består av fritidshem och fritidsklubb som bedrivs i förskoleklassens lokaler på Östad skola.