Fritidsverksamhet

Östad fritidsverksamhet består av fritidshem och fritidsklubb som bedrivs i förskoleklassens lokaler på Östad skola. Vår fritidsgård delar lokal med Björnens förskola i Sjövik.