Fritidsverksamhet

Östad fritidsverksamhet bedrivs i två lokaler på Östad skola.