Välkommen till Östad fritidshem!

Vårt fritidshem är indelat i två åldersanpassade avdelningar. Lilla fritids för barn i förskoleklass till årskurs ett och Stora fritids med fritidsklubb för barn i årskurs två till fem.

Östad fritidshem finns till för de barn vars föräldrar arbetar eller studerar. Vi har öppet 06-18. Under morgonfritids och på eftermiddagarna efter klockan 16 bedriver vi verksamhet gemensamt på Lilla fritids.

Även under loven samarbetar vi mellan avdelningarna.

För att komma till respektive avdelning, välj i vänstermenyn

Vid sjukfrånvaro klicka på länken för att se information om sjukanmälan (Under skolloven ringer ni till fritidshemmet direkt på telefon 0302-522124):

Rutiner för vårdnadshavare gällande frånvaroanmälan i Skola24 från ht 2014