Välkommen till Östad fritidshem!

Vårt fritidshem är indelat i två åldersanpassade avdelningar, en i Paviljongen och en i Röda huset.

Östad fritidshem finns till för de barn vars föräldrar arbetar eller studerar. Vi har öppet 06-18.

Under loven samarbetar vi mellan avdelningarna.

Vid sjukfrånvaro klicka på länken för att se information om sjukanmälan (Under skolloven ringer ni till fritidshemmet direkt på telefon 0302-522124):

Rutiner för vårdnadshavare gällande frånvaroanmälan i Skola24 från ht 2014