Gemensamma dagar

Under läsåret arbetar vi på Östad skola aktivt med värdeorden trygghet, gemenskap och delaktighet. Orden är stommen för Östad skolas vision i vårt pedagogiska arbete.

För att aktivt arbeta med detta avsätter vi regelbundet temadagar eller delar av dagar där vi på olikaElever från Östad skolaFoto av: Pearlie Gran sätt arbetar för att stärka tryggheten, gemenskapen och delaktigheten bland elever och personal.
Exempel på sådana händelser kan du läsa om här under flikarna; trygghetsdagar, storsamlingar, temadagar och trygghetsdagar.