Idrottsdagar

Under läsåret arrangeras ett par idrottsdagar för alla skolans elever. Syftet är att stärka gemenskapen och är en möjlighet för pedagoger och elever att träffas utanför klassrumsstrukturen.

Idrottsdagarna varierar, både till innehåll och miljö. Målet med idrottsdagarna är att främja hälsa, ta till vara på lokala möjligheter med avseende på lokal och utomhusmiljö samt vänja eleverna vid att anpassa aktiviteter efter årstid.
Under läsåret 2012/2013 har ett flertal idrottsdagar arrangerats; lekdag, innebandyturnering och en vinterdag. Efter förslag från skolans kamratstödjare arrangeras onsdagen 8 maj en handbollsturnering. På världsmiljödagen onsdagen 5 juni arrangeras dessutom en Sommardag med fokus mot miljö och hälsa.