Storsamlingar

En gång i månaden samlas hela skolans personal och elever i gemensam lokal och har storsamling tillsammans.

Storsamlingarna är ett forum för skolans elever att synas i olika sammanhang. Eleverna ges tillfälle att presentera klassarbete, framföra uppträdande och sjunga sånger tillsammans. Storsamlingen är också ett tillfälle för exempelvis kamratstödjare, miljöpiloter och elevråd att informera övriga skolkamrater om vad som händer på skolan. Under storsamlingarna arbetar vi aktivt med att lyfta fram positiva exempel i elevgruppen. Syftet är pedagogiskt formativt och entreprenöriellt och syftar till att lyfta, synliggöra och stärka elever.