Storsamling onsdagen 20 mars

Onsdagen den 20 mars bjöds hela Östad skolas personal och elevskara in till Paviljongen och årskurs 1:s klassrum för att ha storsamling.

Eleverna samlades årskursvis och det blev fullsatt då strax över 120 personer satt tillsammans för Elever från årskurs 3 dansarFoto av: Mónika Debreceniatt se varandra uppträda och få utnämnelser.

Från årskurs 3 fick vi ett sångframträdande från hela klassen. Två elever från årskurs 3 bjöddessutom hela skolan på en dans.

I samband med att samtliga elever på skolan fick göra skolans trygghetsenkät gavs de möjlighet att berätta om de tyckte någon eller några klasskamrater de tyckte var extra bra kompisar.De elever som omnämnts i enkäten lyftes fram i samband med storsamlingen och tilldelades ett Elever tilldelas diplom på storsamling.Foto av: Mónika Debrecenivänskapsdiplom. Även eleverna i årskurs 5 lyftes för deras arbete i trygghetsgrupperna.

I samband med detta tilldelades även två elever från varje klass (2-5, en tjej och en kille, ett diplom för deras sammanhållande insats i de skolturneringar i handboll som spelats i Stenkullen under läsåret.

Nästa storsamling äger rum i idrottshallen onsdagen 24 april.