Temadagar

Under läsåret arrangeras schemabrytande temadagar för hela eller delar av skolans elever.

Temadagarna kan handla om skolans vision, trygghet, gemenskap och delaktighet, eller exempelvis vår närmiljö. Under VT 2013, den 15 maj, hålls en temadag med inriktning mot ämnet matematik.