Temadagar

Under läsåret arrangeras schemabrytande temadagar för hela eller delar av skolans elever.

Temadagarna kan handla om skolans vision, trygghet, gemenskap och delaktighet, eller exempelvis vår närmiljö.