Matematikdag 15 maj

Onsdagen 15 maj samlades Östad skolas elever, årskurs F-2 tillsammans och årskurs 3-5 tillsammans. I dessa grupper löste eleverna gemensamt matematiska problem.

Eleverna fick under matematikdagen problem anpassade efter ålder och svårighetsgrad koppladeElever uppskattar tid till matematik. Problemen bestod i att tolka och förstå romerska siffror, beräkna tid, mäta och använda ett eller flera av de fyra räknesätten.

På skolgården hade Östad skolas pedagoger förberett 14 stationer, vissa av dem obemannade. Uppgifterna på stationer ställde krav på eleverna numeriska förmåga, Elever handlar i affär och räknarFoto av: Rikard Widhedeförmåga att planera och värdera, samarbeta och deras matematiska kunnande genom exempelvis räkning och geometrisk förståelse.
Dagen var en halvdag och arbetet avslutades lagom till lunch. Räkna med att eleverna var hungriga efter alla huvudbryn.