Skräpplockardag på Östad skola

Måndagen 22 april var det dags för årets skräpplockardag på Östad skola. Det var en dag med mycket på agendan.

Vi startade dagen med att hela skolan samlades och två av skolans miljöpiloter pratade om vinsten av att inte skräpa ner utan att återvinna material som vi kasserar.
En nerskräpad miljö upplevs som otrygg. Vi tittade sedan på filmen "Mötet med de otroliga dumskallarna". Filmen handlar om en flicka som kommer från framtiden till vår tid för att informera oss om att återvinna nu för att det ska bli en bra framtid även för de generationer som kommer efter oss.

Efter filmen gick vi ut och städade. Förskoleklassen och årskurs 1-3 städade skolgård, fotbollsplaner, skolvägen och elljusspåret fram till vårt vindskydd. Årskurs 4 och 5 var nere i Sjöviks samhälle och städade. Vi sorterade skräpet direkt i metall, glas, plast och brännbart. Det var glädjande att se att det i år var mindre nedskräpat än förr om åren. Det fanns en del burkar och de som går att panta ska vi lämna till pant.