Trygghetsdagar

På Östad skola är kamratstödjare och trygghetsteamet en viktig del i organisationen. Som ett vidare led i detta är skolans elever uppdelade i trygghetsgrupper.

Eleverna arbetar tillsammans i sina trygghetsgrupper vid minst ett tillfälle i månaden. Dessa tillfällen kallar vi trygghetsdagar och består av hel- eller halvdagar. Varje trygghetsgrupp innehåller elever från varje årskurs (f-5) där eleverna från årskurs 5 tränas i att ta ansvar och utveckla ett positivt ledarskap.
Exempel på trygghetsdagar under läsåret 2012/2013 har varit skolgårdspromenad, poängpromenad, lekdag, innebandyturnering, julpyssel och vänskapsdag.
Kommande trygghetsdag, efter förslag från skolans kamratstödjare, är den handbollsturnering som arrangeras onsdagen den 8 maj.