Trygghetsdagar

På Östad skola är kamratstödjare och trygghetsteamet en viktig del i organisationen. Som ett vidare led i detta är skolans elever uppdelade i trygghetsgrupper.

Eleverna arbetar tillsammans i sina trygghetsgrupper vid ett antal tillfällen under terminen. Dessa tillfällen kallar vi trygghetsdagar och består av hel- eller halvdagar. Varje trygghetsgrupp innehåller elever från varje årskurs (f-5) där eleverna från årskurs 5 tränas i att ta ansvar och utveckla ett positivt ledarskap.
Exempel på trygghetsdagar kan vara skolgårdspromenad, poängpromenad, lekdag, idrottsturneringar, julpyssel och vänskapsdag.