Skolskjuts, elevresor och inackordering

Enligt skollagen har elever i grundskolan och särskolan rätt till kostnadsfri skolskjuts. Inackorderingstillägg är ett ekonomiskt stöd för boende, fördyrat uppehälle och hemresor till följd av skolgången.


Skolskjuts

Skolskjuts beviljas elever i förskoleklass, grundskola och särskola i form av skolkort med Västtrafiks linjetrafik eller med anordnad skjuts i form av taxi, buss eller specialfordon.
 
Elev har rätt till skolskjuts om det behövs med hänsyn till:

  • färdvägens längd
  • trafikfarlig väg
  • elevens funktionshinder
  • eller någon annan omständighet

Klicka här för mer information om skolskjuts.

Resor för elever på gymnasiet

Du har under din gymnasietid rätt till ett skolkort om resvägen mellan bostaden och skolan överstiger sex kilometer. Skolkortet gäller under hela läsåret. Klicka här för att se information om skolkort för elever inom gymnasieskolan.

Inackorderingstillägg

Det kan sökas av dig som går i gymnasieskolan, gymnasial vuxenutbildning eller påbyggnadsutbildning till och med det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Läs mer om inackorderingstillägg genom att klicka här.