Vår personal

Under flikarna i vänstermarginalen finns kontaktuppgifter till skolans personal.

Under pedagogisk personal finner ni kontaktuppgifter till alla undervisande pedagoger sorterade efter arbetslag och arbetsområde.

Under fliken elevhälsoteam finns kontaktuppgifter till skolans kurator, skolsköterska, skolpsykolog, specialpedagog och elevhälsopedagog.

För att komma i kontakt med skolans kökspersonal för eventuella frågor eller för information om hur ni anmäler specialkost hänvisas ni till fliken skolmåltid.

Under fliken övrig personal finns uppgifter till övriga anställda på Östad skola.