Elevhälsoteam

Östad skolas elevhälsoteam arbetar på uppdrag av skolans och förskolans personal.

Elevhälsoteamet består av kurator, skolpsykolog, skolsköterska och specialpedagog.
Tillsammans med skolans rektor, pedagoger och trygghetsteam arbetar elevhälsoteamet förebyggande med elevers hälsa och välmående för att stödja dem i deras skolgång.

Kontakta rektor
Lena Antonsson 0302-52 19 19 

Kontakta specialpedagog
Ingegerd Hasslöf 0302-522119, 0730-898759    

Kontakta skolpsykolog
Mervi Helles  0302-52 14 05

Kontakta kurator
Ann-Christine Eriksson 0302-52 21 23

Kontakta skolsköterskan
Hanna Valtersson 0302-52 21 19, 0302-52 17 37