Elevhälsoteam

Östad skolas elevhälsoteam arbetar på uppdrag av skolans och förskolans personal.

Elevhälsoteamet består av specialpedagog, skolpsykolog, kurator och skolsköterska.
Tillsammans med skolans rektor, pedagoger och trygghetsteam arbetar elevhälsoteamet förebyggande med elevers hälsa och välmående för att stödja dem i deras skolgång.

Kontakta rektor
Lena Antonsson 0302-52 19 19 

Kontakta specialpedagog
Ingegärd Hasslöf 0302-52 21 19, 0730-898759    

Kontakta skolpsykolog
Julia Tjäder 0302-52 10 39

Kontakta kurator
Kuratorstjänsten är för närvarande vakant.

Kontakta skolsköterskan
Mia Gustavsson 0302-52 17 37