Elevhälsoteam

Östad skolas elevhälsoteam (EHT) arbetar på uppdrag av skolans och förskolans personal.

Elevhälsoteamet består av specialpedagog, speciallärare, skolpsykolog, kurator och skolsköterska.
Tillsammans med skolans rektor och pedagoger arbetar elevhälsoteamet förebyggande med elevers hälsa och välmående för att stödja dem i deras skolgång.

Kontakta rektor
Lena Antonsson Tel.0302-52 19 19 

Kontakta specialpedagog
Ingegärd Hasslöf Tel.0302-52 21 19, 0730-898759

Kontakta speciallärare
Christina Nilhag Tel.0302-522130

 

Kontakta skolpsykolog
Julia Tjäder Tel.0302-52 10 39

Kontakta kurator 
Sanna Sjögren Tel.52 22 28 SMS: 072-55 42 364Kontakta skolsköterska
Mia Gustavsson Tel.0302-52 17 37