Pedagogisk personal

Här hittar du kontaktuppgifter till den pedagogiska personalen på Östad skola.

Kontakta rektor

Lena Antonsson
telefonnummer: 0302-52 19 19

Kontakta arbetslag år F-1:

Förskoleklass: Anna Dahlin, Eva-Maria Andersson, Sofia Lund
Nina Åström  Tel: 0302-52 21 24

År 1: Pernilla Forseström Tel: 0302-52 21 24

Kontakta arbetslag år 2-3:

År 2: Ann-Marie Apell Gustavsson, Annica Gustavsson Tel: 0302-52 21 25

År 3: Malin Jansson Tel: 0302-52 21 25

Patrik Lennartsson - resurspedagog

Ann-Charlotte Fröjdh - resurspedagog

Seifaldine Sulaiman - resurspedagog

Kontakta arbetslag år 4-5:

År 4: Monita Hellström Tel: 0302-52 21 30

År 5: Louise Hagby Tel: 0302-52 21 30

Jonas Petré - idrott

Carlo Corvo - resurspedagog

Övrig personal:

 

Pia Elf - textilslöjd, trä-och metallslöjd

 

Kontakta fritidsverksamheten:

Fritids Paviljongen , åldrar F-1:

Tel: 0302-522124 SMS: 0730-910809

Nina Åström - fritidsledare

Sofia Lund - fritidsledare

Anna Dahlin - förskollärare

Ann-Charlotte Fröjdh - fritidspedagog

Margareta Garphammar - barnskötare

Seifaldine Sulaiman

Fritids Röda huset tel.0302-52 21 25, år 2-3:

Patrik Lennartsson - fritidspedagog

Isabel Svensson - barnskötare