Pedagogisk personal

Här hittar du kontaktuppgifter till den pedagogiska personalen på Östad skola.

Kontakta rektor
Lena Antonsson
telefonnummer: 0302-52 19 19

 

Kontakta arbetslag år F-1: 

Annica Gustavsson, Eva-Maria AnderssonMalin Jansson
Nina Åström, Joanna Karlsson   telefonnummer: 0302-52 21 24Kontakta arbetslag 2-5

Ann-Marie Appell Gustavsson, Louise Hagby år 2-3
Mónika Debreceni - år 4
Monita Hellström - år 5
Carlo Corvo, resurspedagog
Johannes Unger, pedagog

Telefonnummer år 2 och 5: 0302-52 21 25
Telefonnummer år 3 och 4 : 0302-52 21 30


Övriga pedagoger:

Pia Elf - textilslöjd, trä-och metallslöjd
Hannah Magnesköld - musiklärare
Johannes Unger - idrottslärare

 

Kontakta fritidsverksamheten
telefonnummer: 0302-52 21 24
Joanna Karlsson - barnskötare
Carina Kristiansson - fritidsledare
Linda Larsson - fritidspedagog
Eva Gustafsson – barnskötare
Sofia Lund - fritidsledare