Pedagogisk personal

Här hittar du kontaktuppgifter till den pedagogiska personalen på Östad skola.

Kontakta rektor
Lena Antonsson
telefonnummer: 0302-52 19 19

 

Kontakta arbetslag år F-2:

Förskoleklass: Annica Gustavsson, Eva-Maria Andersson
Nina Åström, tel: 0302-52 21 24

År 1: Ann-Marie Appell Gustavsson, tel. 0302-52 21 25

År 2: Malin Jansson  tel. 0302-52 21 25Kontakta arbetslag 3-5

År 3: Monita Hellström, tel: 0302-52 21 30

År 4: Louise Hagby tel: 0302-52 21 30

År 5: Mónika Debreceni  tel: 0302-52 21 24

Carlo Corvo, resurspedagog

Johannes Unger, pedagogÖvriga pedagoger:
Hannah Magnesköld - musiklärare

Johannes Unger - idrottslärare

Pia Elf - textilslöjd, trä-och metallslöjd

 

Kontakta fritidsverksamheten
telefonnummer: 0302-52 21 24

 

Linda Larsson - fritidspedagog

Nina Åström - fritidspedagog

Patrik Lennartsson - fritidspedagog

Sofia Lund - fritidsledare