Kompetensutveckling

Vi arbetar med insatser för kompetensutveckling och att utveckla olika kompetenser i våra verksamheter. Några beskrivs under respektive flik här.