Om oss

Vi som arbetar inom enheten för elevhälsa och utveckling är enhetschefer, coacher, specialpedagoger, fältare, utvecklingsledare och medarbetare med specifika uppdrag på del av sin tjänst inom Sektor lärande. Du kan läsa mer om vad vi gör vid respektive rubrik i vänstermenyn.

Besöksadress för flertalet av oss är Skohuset i södra Lerum. Fältgruppen har sina kontor inne vid Bagges torg i Lerum.

Besöksadress till Skohuset: Enheten för elevhälsa och utveckling, Almekärrsvägen 11, 443 39 Lerum

Närmaste pendelstation: Aspedalen