A-laget

Fredrik Svalander
Musik och Teknik

Birgitta Boke
Idrott

David Palmqvist
Svenska och Bild

Martin Eftring
Engelska
och Svenska

Håkan Svenungsson
Trä och metallslöjd

Annika Hedin
Matematik

Hanna Lindström
Samhällsorienterande ämnen

Jenny Pozsgai
Matematik, Naturorienterande ämnen

Peter Brinkeby
Hem och Konsumentkunskap