Rektorer

Rektor för Torpskolan arbetslag B, E och F

Ann-Charlotte Jonasson
0302-52 12 72
mobil 0722- 01 24 62

Rektor för Torpskolan arbetslag C

Ingalill Kjellstrand
0302-52 12 91
mobil 0736- 88 34 28

Rektor för Torpskolan arbetslag A och D

Anders Hurtig
0302-52 12 90
mobil 0768- 40 38 40