Enhetsråd 31 augusti 2015

Publiceringsdatum : 2015-09-15

Läs protokollet här!

Röselidsskolans Enhetsråd 2015-08-31

Närvarande föräldrar:

Maria Yhr
Kia Wingårdh
Caroline Årstrand               carolinearstrand@hotmail.com
Karin Forsberg
Judith Buchar                     judith.buchar@lerum.se
Mattias Algotsson
Anders Malmqvist
Magnus Hejde

Närvarande personal:
Lennart Nilsson
Marie Sandell
Michael Oscarsson
Sara Gamborn
Eva Nyblom

Mötet öppnades av Marie Sandell som hälsade alla välkomna.

Presentation av samtliga närvarande

Sorglig dag för oss på Röselidsskolan idag då en elev tyvärr har gått bort efter en tids sjukdom i leukemi

Skolan har en krisplan och beredskap vid dessa fruktansvärda händelser

Information har i dag gått ut till personal och vårdnadshavare

Information finns även på skolans webbsida och skolan flaggar i dag på halvstång.

Det finns ett bord på F-3 A med ljus och ett bord där alla tankar går till Ahmed och hans familj

Skolans ledning har under dagen träffat föräldrar och släkt

Kan enhetsrådet göra något? Frågan är från skolans sida skickad till familjens gode man.

Info gavs i morse till varje elev i sin respektive processgrupp, skolan har kurator och präst närvarande.

Barnen ritar teckningar

Vad vill familjen?

Hur vill de att vi skall hantera sorgearbetet?

 

IT- filter på datorer och Ipads. Skolans it ansvarig Michael Oscarsson är särskilt inbjuden till mötet för att svara på uppkomna frågor, han informerar lite om kommunens förhållningssätt och gällande regler i frågan.

Filter? Låsningar och begränsningar?

Vi förväntar oss att eleverna följer regler och avtal och endast är på de sidor som ansvarig pedagog aviserar. Vi kontrollerar och plockar in iPads vid alla raster. Vi försöker eftersträva frihet under ansvar. Här behövs givetvis ständig dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare för att inte internet och dess åtkomst ska missbrukas.

Lerums kommun filtrerar inte åtkomsten då det enligt forskning hämmar elevens kreativitet

Mobil Iron är installerad på elevernas iPads, vilket har minskad nedladdning av spelappar

Skolan kan begränsa åtkomsten för iPaden då det kan dyka upp olämpliga sidor via Youtube och Google.

Det är åldersgränser och vilket behöver förtydligas i avtalet då detta är viktigt

Skolan pratar med eleverna om ”nätetik” och det är enkelt att gömma sig bakom skärmen, vi behöver jobba tillsammans med hemmen. Förslagsvis att bjuda in en föreläsare där vi fokuserar på ämnet på nätetik

Hur lär vi eleverna att hantera digitala verktyg och förstå vad som kan hända? Det är viktigt med regler och skolan vill understryka att det är ett arbetsverktyg. Kommer missbruk till vår kännedom så anmäler skolan det. Skolan fortsätter att utveckla informationen

Hur kan skolan öka förståelsen för innehållet i iPadavtalet? Leasing, vad menas med det?

Ska vi som test lägga ut en bild så de förstår hur snabbt något sprids?

Elever under 13 år kan inte skapa Apple id, det går dock att forcera personnummer vilket inte känns helt moraliskt rätt.  Det går tekniskt sett att inneha flera Apple id till samma personnummer i förälders namn. Skolan bör förtydliga informationen ang Apple id

Lerums kommun bör ändra formuleringen i avtalen eftersom det behövs Apple Id för att ladda ner alla slags appar, t.o.m de appar som är gratis

Skolans informationsträffar i våras hade tyvärr alltför lågt deltagande från hemmen. Skolan erbjöd barnvakt för att möjliggöra deltagande. Skolans målsättning vid dessa kvällar var att utöver information om skolans pedagogik och Röselidsskolans arbetssätt även erbjuda hemmen insikt och utbildning i våra lärverktyg; Showbie och Unikum

Numer läggs skolans information i form av veckobrev via Unikum, till denna sida loggar alla in med sin e-legitimation.

Hur skall vi nå alla hem med information? Skolan har försökt och provat med flera olika kanaler men oavsett hur kommunikationen skickas ut så är det låg svarsfrekvens och deltagande vid aktiviteter och möten

Hur ska skolan kunna hjälpa vårdnadshavare med e-legitimation?

Elevens utvärdering och dokumentation kommer läggas in digitalt. Eleverna kommer själva veckovis att utvärdera

 

Team Röselid är namnet på gruppen föräldrar som ingår i enhetsgruppen

Skapa hemsida? Länk till Facebook? Tanken var att det skulle vara en möjlighet för alla föräldrar att vara med och utveckla skolan.  

Skapa en mötesplats? Föreläsningar, aktivitetsföräldrar, loppisdag. Hur skapas traditioner? Skolan/enhetsrådets ambition finns för att skapa och utveckla relationer mellan familjer i Gråbo

 

Nästa föreläsare? Inger Hansson? Lou Rossling? 100 personer behövs som betalar 100 kr. Hur får vi folk att komma? Varför kommer inte folk? Hur får vi folk att vilja mötas? Vi måste fokusera på det positiva som faktiskt är de vårdnadshavare som kommer. Det är troligtvis alltid samma föräldrar som är engagerade och även läser veckobrev och som också kommer på mötesträffar, vi kanske ska jobba med denna grupp med förhoppning att det utökas och sprids till andra familjer som blir engagerade

Hur jobbar skolan för att undvika missbruk med telefonin? Mobilen ska vara ljudlös i fickan. Ska skolan samla in mobiltelefonerna i en låda under arbetspass?

Mobilhotell? Ta bort mobiler under skoltid är en del önskemål från föräldrar

 

Höstens projekt?

 • Finns förslag på vilka vi ska bjuda in?
 • Polisen?
 • Vad kan intressera och locka publik?
 • Kia, Caroline och Maria funderar vidare ang fikatillfällen för de yngre. En gång på hösten förslagsvis i oktober och en gång på våren
 • Karin, Kia och Judith funderar vidare ang föreläsare
 • Magnus kollar med Polismyndigheten
 • Anders skapar en webbsida med elever, dessa elever kontaktar Sara G
 • Kan Röselidsskolan vara en mötesplats i samband med skördefesten 26/9?
 • Hur kan vi marknadsföra oss?
 • Mattias ber Mikael Tilly att publicera information från Team Röselid på Gråbo.nu?
 • Aktivitetsföräldrar, ska det fortsätta?  Ja, det vill Team Röselid. Karin, Mattias, Maria och Magnus drar i detta och är med vid möte med föräldrar.
 • Föräldradagar? Kan skolan bjuda in och kalla det öppet hus för alla föräldrar vid utvalda dagar så slipper eleverna ”skämmas” för att föräldrarna är på besök på skolan

Nästa enhetsråd är den 21 oktober klockan 18:00-20:00.

Tack för i kväll, och mötet avslutades.

 

 

Vid protokollet Eva Nyblom