Röselidsskolans rapporter

Här hittar du våra kvalitetsrapporter!

Vision: Vår främsta kund är det framtida samhället

Dokumentet beskriver i korthet organisationen, verksamheten, vad den skall åstadkomma, analys av resultat, planer för utveckling och förbättring och nya mål.

Den innehåller en allmän del och en strategisk del. I den verksamhet som beskrivs ingår skola, förskoleklass och fritidshem.

Verksamheten är indelad i två skolenheter. Skolenhet A som innehåller arbetslag F-3 A och 4-7 A och skolenhet B som innehåller arbetslag F-3 B, 4-7 B och arbetslag 8-9. Varje skolenhet leds av en rektor.