Årliga mål 2013-2014

Publiceringsdatum : 2013-11-01

Följande önskemål och synpunkter på förbättringsområden från elever, föräldrar och personal.

Här kan du läsa de årliga målen