Enhetsråd 2014-10-08

Publiceringsdatum : 2014-11-08

Protokoll från enhetsrådet 8 oktober 2014

Utdrag ur protokoll:

Föregående anteckningar

LoopMe: Sara presenterar kort appen som elever och pedagoger i 4-7B arbetar med. Vi ingår i en studie som Skolverket håller i.

Ashoka: Vi har kommit med i nätverket och väntar på en person som kommer till skolan för att planera verksamhet. 3000 skolor i världen är med. Röselidsskolan är först i Skandinavien. Det handlar om skolor som ”sticker fram” vad gäller socialt entreprenörskap.

Forskning: Vi utgår från forskning när vi väljer strategier för hur vi arbetar. Vi lutar oss mot tex. "Att följa lärande" av  Dylan Wiliam.

"Team Röselid"- broschyr: På höstens föräldramöte har en liten skrift om enhetsrådet delats ut. Denna kan spridas till fler. När vi vill uppdatera den gör vi det.

Övriga frågor:

Hur får vi alla föräldrar på Röselidsskolan att bli stora ambassadörer för vår skola?

Viktigt med nära kommunikation. Mötet förtroendefullt mellan föräldrar och personal. Nyckel är att prata om de frågor och kritik vi har direkt med pedagoger så att vi inte pratar negativt hemma inför barnen.

Vart vänder jag mig som förälder om jag inte når fram till pedagog?

Vi som är nöjda behöver höja våra röster på möten så att känslan inte stannar vid det negativa. Det blir så lätt att det negativa kommer fram och det positiva stannar i det tysta.

Hur säkerställer vi kvaliteten för att lugna oroliga föräldrar? Ex är en del oroliga för "Inga läxor?"

Enhetsråd kl. 17 och erbjuda fritidstillsyn? Möjlighet att komma fler kanske?

Ser risk i att man går i försvarsställning om man får kritik.

Lita på att skolan vill ditt barn det allra bästa. Kritik kan komma från föräldrar på tråkigt sätt. Hur framför man kritik på ett konstruktivt sätt?

Kritik kanske inte handlar om pedagogik, utan saker som händer mellan barnen. Strategier.

Tänk till inför nästa möte och maila tankar till Marie.

Oro för kunskapsresultat. Hur står det sig i konkurrens med andra skolor?

Vad behöver ni som föräldrar? Tätare återkoppling kring kunskapsnivåer.

Oro för att besked om risk för att bli utan betyg kommer sent.

Det finns önskemål om att skolan anordnar ett nytt informationsmöte för föräldrar där skolan grundligt går igenom och beskriver den pedagogik son genomsyrar skolan. 

Nästa möte, månd 1 dec:

Trivselfråga (Mattias):

Hur får vi till att planera trevlig aktiviteter med elever och föräldrar? Det blir för stort att ordna något för hela laget. 

Fun fair (Karin):

En kväll med trevliga aktiviteter för alla. Skolan samlas. Olika grupper hjälps åt att skapa aktiviteter.

Unga entreprenörer (Karin):

Skanör/Falstebo. Elever får ansöka om pengar där de får presentera en affärsidé. Kan det vara något för vår skola? Enhetsrådet kanske kan ge "startbidrag". 

Borås/innovation/mycket industri/företagsledare (Karin):

Föreläsning:

Mirja meddelar att hon fixar samordningen av fika till måndag.

Cecilia bakar kladdkakor, Olivia bakar kokosbollar, Mattias bakar sockerkakor.

Informationskanaler

Stefan lyfter frågan om hur vi når ut till alla föräldrar.

Anteckningar: Sara Gamborn