Enhetsråd 2014-12-01

Publiceringsdatum : 2014-12-04

Här kan du läsa protokoll från enhetsrådet i december.

Enhetsråd Röselidsskolan 2014-12-01

Deltagare: Marcela Olsson, Olivia Teng, Anders Malmqvist, Karin Forsberg, Lisa Abrahamsson, Anna Lakander, Maria Yhr, Magnus Heide, Sara Algotsson, Gunilla Lindell, Carina Mahler, Katja Johnson, Marie Sandell, Lennart Nilsson

 1. Genomgång av föregående protokoll. Som övriga frågor anmäldes: barnens spelande, risker med Ipads, matsäck vid utflykter.

 2. En övrig fråga vid föregående möte var ”Hur blir vi goda ambassadörer för skolan?” Marcela tar upp ett exempel på hur man kan träna sig att vara en god ambassadör. Om någon är missnöjd - ställ frågor t ex: Har du pratat med pedagogerna? Har du tagit upp det med rektorn?
  Hur visar vi att vi har ett förtroende för skolan? Bra med informationsmöten som den 3 december och viktigt också att välkomna besökande föräldrar.

 3. Entreprenöriellt lärande i Lerum – hur ser det ut på andra skolor i Lerums kommun? Alla skolor har i enlighet med Sektor lärandes verksamhetsidé i uppdrag att utveckla ett entreprenöriellt lärande. Det kan ta lång tid att förändra ett arbetssätt i en hel kommun.  Alla skolor har inte utvecklat det entreprenöriella lärandet på samma sätt som på Röselidsskolan. Marie och Lennart har fått uppdrag från sektorsledningen i att utbilda övriga rektorer i att leda en entreprenöriell skola.
  Skolans uppdrag är att förbereda eleverna för framtida utbildningar och yrkesliv. Vilken framtid kommer våra barn att möta? Vilka kompetenser behövs? Hur blir man anställningsbar? Entreprenöriella kompetenser är viktiga både för individens och för samhällets utveckling.

 4. Trivselfråga – trevliga aktiviteter elever och föräldrar. Alla former är tänkbara och alla initiativ välkomnas.
  Kontaktuppgifter till andra barn i processgruppen eller årskursen efterfrågas.

 5. Summer Fun Day – Karin berättar om tankar om ett positivt exempel där man skapar event och ”hissar flaggan”. Kanske behövs det en särskild arbetsgrupp för ett sådant event. Gunilla föreslår att det kanske skulle samordnas med ”Öppet hus på Röselidssskolan”
  Ett event kan också integreras i ett projekt likt ”Unga entreprenörer”. Ett sådant projekt är också ett bra exempel på att vara en ”god ambassadör”. Skapandet av ett varumärke – vilka begränsningar finns det i kommunen? Kanske enklare om ”Team Röselid” skapar ett eget varumärke.
  Olika tankar om att stärka samarbetet mellan föräldrarna.
  Nätvandrare är det något som behövs istället för Nattvandrare?
  Förslag på att skapa en arbetsgrupp som träffas i januari. Karin Forsberg är sammankallande, samtliga närvarande inbjuds. De närvarande ombedes också vara med i en Facebookgrupp som heter ”Enhetsrådet Röselid”.

 6. Övriga frågor
  - Barnens spelande. Via Mobile Iron kan skolan se vilka appar som eleverna har på sin Ipad. Om eleven t ex inte innehar rätt ålder kan en app tas bort av IT-ansvarig. Önskemål om att föräldrar informeras i sådant fall. Förståelsen för vad som finns på nätet och vilka risker som finns därute måste tas upp kontinuerligt. Det behövs även större satsningar likt de som ordnas tidigare i Dergårdsteatern.
  Vi diskuterar också vilka filter som är möjliga att installera i skolans nätverk. Denna fråga tas upp på nytt vid nästa möte.
  - Matsäck, Gunilla tar upp ett exempel då information om utflykt och medhavd matsäck kom för sent.

 7. Karin berättar att Trine Grönlund hälsar till Team Röselid och att hon tyckte att det var fantastiskt att komma till Röselidsskolan. Namn som nämns för kommande föreläsningar är; Troed Troedsson och Yngve Bergqvist, grundaren av Ice Hotel.
  Vi bestämmer oss för att börja med Troed Troedsson som kan komma den 5/2 2015.
  Utvärdering efter de senaste föreläsningarna visar att ca 40 föräldrar kommer från Röselidsskolan. Det finns en del jobb kvar…..

 8. Nästa enhetsråd blir den 19 januari kl 18.30.

 

Vid anteckningarna

 

Lennart Nilsson