Enhetsråd 22 januari 2015

Publiceringsdatum : 2015-01-26

Enhetsråd minnesanteckningar

Enhetsråd 2015-01-22

Info från Marie: Karin Forsberg har fått uppdrag från rektorerna att (utanför sin roll som förälder i enhetsrådet) driva vissa frågor som behöver utvecklas på skolan. Bland annat gäller det föräldrasamverkan och information mellan skola – hem.  Hur kan vi skapa andra möjligheter, än vi hittills lyckats med, för föräldrar att lära känna varandra i den nya organisation vi har?

Det finns ett behov av information om de nya arbetsmetoderna i skolan. Hur ser vi till att så många föräldrar som möjligt får denna information etc.
Karin presenterar hur vi inom kort kommer att gå tillväga vad gäller föräldra/barn samverkan i arbetslagen. Aktivitetsföräldrar kommer att utses med ansvar att arrangera någon aktivitet varje termin (olika föräldrar varje termin)

Karin presenterar också ett utkast på inbjudan till föräldrautbildning som kommer att ske under våren.

Elevrådet får i uppgift att se till att arbetslagen ger förslag till Team Röselid på en logga för Röselidsskolan.

Föreläsningen: Vi vill i första hand att Röselidsföräldrar kommer på våra föreläsningar. Som det är nu är det flest besökare från andra delar av Lerum. Mer reklam behöver skickas ut. Marie ansvarar för att ett separat mail skickas ut imorgon, fredag. Vi samverkar kring en förtext.

Vi planerar vem som gör vad under föreläsningen.

Marie ansvarar för att stolar ställs iordning i matsalen och skriver ut fikabiljetter.

Utmärkelser – Varför? Vad ger de för signaler?

Vi har så många elever som är värda en utmärkelse att vi framöver avslutar den här typen av uppmuntran och tänker framöver i samråd med enhetsrådet hitta nya former för detta.

Nästa enhetsråd är onsdag den 22 april kl 18.30 – 20.00 i Röselidsskolans personalrum.