Enhetsrådet 2014-03-17

Publiceringsdatum : 2014-03-21

Anteckningar från Enhetsrådet 2014-03-17

Närvarande: Maria Yhr, Olivia Täng, Kia Wingård, Mirja Påhlman, Loorna Nicklasson, Jeanette Bryngelsson, Camilla Raask, Anna Lakander, Karin Forsberg, Tomas Ståhl, Sara Gamborn, Mathias Englund, Anders Malmqvist, Helena Maras, Johanna Uhrbom, Patrick Samuelsson, Lisa Abrahamsson, Linda Edvardsson, Mattias Algotsson, Gunilla Lindell, Lennart Nilsson, Marie Sandell

  1. Välkomst mingel
  2. Indelning i matlagningsgrupper
  3. Trerätters middag och samtal med fokus på hur vi vill utforma vårt enhetsråd och vilka aktiviteter vi vill rikta vårt engagemang mot.

Vid borden pratades det om:
¤ Vilken typ av traditioner ska vi ha på Röselidsskolan. Kan vi ha fler typer av traditioner än de traditionella?
¤ Hur möjliggör vi att ensamstående föräldrar kan komma på möten?
¤ Vid nästa fika för F-3 elever bör blivande förskoleklassbarn och föräldrar bjudas in.
¤ Kan vi ha föreläsningar som löper som en röd tråd över en hel dag, för både elev-pedagog-förälder

  1. Vi pratade om vilken påverkan enhetsrådet kan komma att få för Röselidsskolans elever/alla våra barn.
    Vi pratade kort om nästa föreläsare, Micke Gunnarsson och om eventuella kommande föreläsare.

En lapp fanns att fylla i där man kunde välja vilken aktivitet man tycker skulle vara roligt att engagera sig i.
Följande aktiviteter togs upp och följande personer antecknade sig:
Loppis – Olivia T, Mathias E, Helena M, Lisa A, Anders M
Fika för F-3 elever – Loorna N, Mathias E, Lisa A, Tomas S
Föreläsning – Helena M, Kia W, Anders M
Sommarpresenter – Kia W
Ekonom/kassör – Mattias Algotson, Helena M

Fler förslag:
Discocafé – Helena M, Kia W
Teater/Musical/Uppträdanden – Kia W
Bakar gärna – Linda Edvardsson
Assistera vid balen i åk 9 – Patrick Samuelsson

 

Anteckningar förda av Marie Sandell